Sediul sufletului

"Inima este locașul sufletului, esența însăși a individului în căutarea sa frenetică spre transcendență. "
Glasul Inimii 2004, vol. 2, p. 107 - Rev. Chariji

marți, 30 iunie 2015

Reflecții zilnice

‘Beyond Self’ 

“In spirituality, all achievement is only in proportion to the negation of self. The loss of self does not indicate a physical death, but the loss of individuality. Anyone claiming to have achieved anything in spirituality cannot really have done so, due to his continued awareness of his own existence.”

“When ego awareness is lost, God also disappears and the polarity is finally resolved. God and self are only perspectives, based upon mutual limitation. When you are there, He is not there, but when you are not there, He also disappears. What remains? Only that, which has no description or substance, for there is nothing apart from it by which it may be contrasted and understood. Neither does it exist, nor does it not exist. It may be termed as the conditionless condition, or the stateless state.”

Kamlesh bhai -Molena ashram, Georgia, Monday, 15th of June 2015

Divinizarea

"Prin divinizare inteleg stadiul in care toate simturile si facultatile noastre sunt armonizare, revenind la stadiul originar si redevenind una cu Realitatea. Stadiul final al divinizarii se atinge atunci cand fiecare atom al trupului devine una cu Realitatea - stadiul Ultim. "

Extras din cartea "Operele complete ale lui Ram Chandra, vol. 2", capitorul "Adevarata noastra natura", p. 246 - Babuji

Le moment opportun

Vous admettrez que chaque décision doit être prise au bon moment et dans les bonnes circonstances et que si le moment n’est pas bien choisi, la décision ne sera pas bonne non plus. Nous devons donc prier pour que la bonne décision puisse venir au bon moment afin que nous puissions travailler de façon correcte.

Extrait du livre The Spider's Web - Vol I, ch. "La prière qui touche le Coeur de Dieu", p. 211 - de Chariji

Pose

"Performing of sandhya (meditation) in an upright sitting pose has been thought to be most advantageous from very ancient times because in that position the flow of divine grace descends straight upon the abhyasi. If an abhyasi sits crookedly or obliquely, or in an unsteady pose, the flow of effulgence will necessarily be impeded or disturbed. The abhyasi will thus be deprived of the full benefit of the descent. Therefore, in order to get the greatest spiritual benefit, one must sit in a proper steady pose."

Taken from the book "Complete Works of Ram Chandra, Vol. 1 (1st Indian edn., 1989)", Chapter "Maxim 1", pg. 199, by Babuji Maharaj

Reflecții zilnice

Brighter World it is not a physical world, it is only a dimension, and it can be created within our hearts and it can be felt in our hearts. The condition should be such that there should not be a difference between this world and that world. I do recollect one paragraph in Babuji's autobiography, where Lalaji tells him that, “I have abandoned the Brighter World for you. Your heart has become my abode. Henceforth I will not return back to the Brighter World.” Imagine the quality that Babuji must have created in his heart. And he promises, his assurance is there, that we can all create such a state where this heart can become the Brighter World here and now. Then every day is a celebration.

Remain Connected with Him (by revered Kamlesh D. Patel, March 29, 2015, Chennai, India)

Sistemul Sahaj Marg are o caracteristică importantă – aceea că nu trebuie să aşteptăm Tărâmul de Lumină după moarte. Acest tărâm nu este o lume fizică, este doar o dimensiune care poate fi creată în inimă şi poate fi percepută în inimă. Starea inimii ar trebui să fie de asemenea natură, încât să nu fie nicio diferenţă între această lume şi acea lume. Îmi amintesc de un paragraf din Autobiografia lui Babuji, în care Lalaji îi spune: „Am părăsit Tărâmul de Lumină pentru tine. Inima ta a devenit căminul meu. De acum înainte, nu mă voi întoarce în Tărâmul de Lumină”. Imaginaţi-vă ce calitate trebuie să fi creat Babuji în inima lui. Promisiunea lui față de noi, garanţia lui, constă în faptul că noi toţi putem crea o asemenea stare încât inima noastră poate deveni Tărâm de Lumină aici şi acum. Atunci, fiecare zi este o sărbătoare.


Ajutorul divin

""Dumnezeu îi ajuta pe cei care se ajută singuri." Privită superficial, veti fi desigur de acord, afirmația pare absurdă. Însă privită mai în profunzime, nimeni nu poate fi ajutat până când nu începe să se ajute singur. De exemplu, dacă cineva zace bolnav la marginea unui drum pe care mașinile trec cu viteză, nimeni nu va opri dacă el zace ca mort de teama consecințelor. Dimpotrivă, dacă el se zbate și face eforturi pentru a se ridica, desigur vor fi oameni care vor opri și-l vor ajuta să se ridice. De aceea, chiar și ajutorul lui Dumnezeu presupune voința noastră de a ne ajuta singuri. "


Extras din cartea "Pânza de paianjen, vol. I", capitolul "????", p. 225 - Chariji

Dieu aide

Ce que nous avons pour nous soutenir, nous encourager, nous donner la force d'âme pour faire ce que nous avons à faire, c'est l'espoir et la foi que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Bien sûr il y a des millions, des milliards de gens qui disent: "Dieu m'aidera." Mais prenez ce simple exemple d'un homme qui se fait renverser dans la rue; vous passez par là, s'il ne bouge pas, vous pensez qu'il est mort et vous passez votre chemin. S'il essaye de se relever, vous allez sûrement vous arrêter pour l'aider.

Source : P. Rajagopalachari - Heart Speak 2004, Vol. 2, page 21

Saint's Life

How can a saint enjoy life? He enjoys life of a different state, different condition. "My kingdom is not of this world." In that existence he is eternally blissful, but here in his corporeal existence he is miserable, suffering pain, torture, invectives, false allegations, everything, you see - ultimately crucifixion. 

Taken from the book "Heart to Heart, Vol. 1", Chapter "Illuminate" pg. 347, by Revered Chariji 

Passage
  
Il existe un vieux dicton selon lequel tout dans ce monde peut être recréé, sauf le temps. Vous pouvez perdre la santé, vous pouvez la recréer. Vous pouvez perdre de l’argent, vous pouvez le regagner. Mais le temps écoulé est temps perdu [angl. time passed is time lost]. Une fois que nous avons compris ceci, que le temps est inexorablement limité à vingt-quatre heures par jour, la seconde étape intervient: à ce moment-là nous comprenons comment utiliser ce temps. Alors, nous aurons ce que nous appelons la conscience du temps et la capacité de conduire notre vie suivant ce concept selon lequel le temps est limité et, qu’en conséquence, la chose la plus importante doit être faite en premier, la chose de seconde importance en second, et la chose sans importance, pas faite du tout.

Source : P. Rajagopalachari, "Principles of Sahaj Marg" Vol. 12, chap. "Méditation et Education", page 214

Passage
  
Il existe un vieux dicton selon lequel tout dans ce monde peut être recréé, sauf le temps. Vous pouvez perdre la santé, vous pouvez la recréer. Vous pouvez perdre de l’argent, vous pouvez le regagner. Mais le temps écoulé est temps perdu [angl. time passed is time lost]. Une fois que nous avons compris ceci, que le temps est inexorablement limité à vingt-quatre heures par jour, la seconde étape intervient: à ce moment-là nous comprenons comment utiliser ce temps. Alors, nous aurons ce que nous appelons la conscience du temps et la capacité de conduire notre vie suivant ce concept selon lequel le temps est limité et, qu’en conséquence, la chose la plus importante doit être faite en premier, la chose de seconde importance en second, et la chose sans importance, pas faite du tout.

Source : P. Rajagopalachari, "Principles of Sahaj Marg" Vol. 12, chap. "Méditation et Education", page 214

The Mission

It is true that the aim of all great souls who incorporate themselves on this world is ultimately to bring about a divinised society. But it must always be remembered that the society is composed of individuals, and therefore a divinised society must consist of divinised individuals. Therefore the level of action of any spiritual organization is at the individual level, with the aim, of course, of ultimately creating a society entirely composed of such individuals. 

Taken from the book "The Spider's Web, Vol. 2 (2013)", Chapter "Spiritual Flame", pg. 390, by Revered Chariji 


sâmbătă, 27 iunie 2015

Reflecții Zilnice

Mentalul

"Deseori auzim întrebarea - cum putem folosi mentalul pentru fortificarea mentalului însuși. Un exemplu simplu din viața curentă arată că în toate ipostazele ne folosim de lucrul însuși pentru a-l dezvolta. Chiar și pentru a ne dezvolta trupul sau musculatura începem prin a ridica greutăți mici, apoi greutăți mai mari, până când ajungem la limita capacităților noastre. Deci orice funcție sau organ al trupului trebuie folosit pentru propria dezvoltare. Iar mentalul nu face excepție, cu această importanta diferență că, pe când celelalte au capacități limitate, mentalul nu comportă limite. "

Extras din cartea "Principiile sistemlui Sahaj Marg, set. 1, vol. 1," capitolul "Religie și Spiritualitate", p. 84 - Chariji


Le sport

Dans le sport, deux choses sont nécessaires: l’esprit sportif et la capacité à se concentrer sur ce que l’on fait. L’esprit sportif est une attitude du coeur, en ce sens que dans le sport, il y a à la fois victoire et défaite et, selon la fameuse maxime, nous jouons pour jouer, pas pour gagner. D’où cette générosité ou cette humilité d’accepter que l’échec est possible à chaque instant, et donc nous jouons seulement pour l’amour du jeu, et pas pour être victorieux. Et la victoire va à celui qui peut se concentrer. Ces deux aptitudes se développent par la méditation.

Source : P. Rajagopalachari, "Principles of Sahaj Marg" Vol. 12, chap. "Méditation et Education", page 210

Le Plan

" Les plans de la Nature peuvent se résumer à un plan d’évolution, un plan évolutif – comment quelque chose peut commencer tel qu’il est et évoluer pour devenir Celui qui l’a créé. De même que les pères et les mères veulent que leurs fils et leurs filles deviennent comme eux - c’est un plan évolutif, bien que nous nous croyions, en dépit de nos limites, être le but de cet enfant. Mais Dieu n’étant pas une personne, et n’ayant ni nom, ni qualité, Son plan pour nous ne peut être fondé sur aucun attribut ni aucun accomplissement. " " Notre évolution ne peut par conséquent pas dépendre d’un accomplissement, de pouvoirs, ou de choses de ce genre. C’est pourquoi le plan divin d’évolution doit être l’évolution de la forme de vie, quelle qu’elle soit, par l’intermédiaire de différentes formes de vie, jusqu’à cet état divin où il n’est plus question de forme, de nom ni d’attribut. Cela doit être le plan divin, voyez-vous. "

Extrait de la bande vidéo Being There - de Chariji

"Rien-té"

Comment rien peut-il vous donner quelque chose? Comment ce qui n’a pas de pouvoir en lui-même peut-il vous donner l’immense pouvoir de l’univers? Comment cet Ultime qui n’a nulle connaissance, produit-il cependant à partir de lui-même toute connaissance? Mon Maître disait: " C’est possible, cela a été réalisé. Et cela continuera de l’être encore. " Et il me donna un exemple simple, le zéro en mathématiques. Un égale un. Placez un zéro à côté, il est multiplié par dix. Ce n’est rien, cependant cela donne de la valeur à quelque chose.

Source : "Transmission, SMES", chap. "Ce qu’est la Transmission", page 217 (P. Rajagopalachari - "Heart to Heart", Vol. 3, pages 12-13)


Nourriture spirituelle

Il ne peut y avoir de croissance sans une nourriture appropriée. Ceci est le troisième rôle du Maître: il "nourrit" les abhyasis de sa transmission spirituelle et il les entretient de manière que la croissance continue à être forte et saine. Ce que nous appelons transmission, Master l’a définie une fois comme la "nourriture spirituelle". Le corps vit et croît au niveau physique et subsiste grâce à une nourriture physique. L’âme, étant par nature spirituelle, a besoin de nourriture sur ce plan. J’étais un peu surpris et me demandai comment le même pouvoir pouvait accomplir tout ce que lui prêtait Master, à tous les niveaux de développement. Je lui exposai ce point de vue. Master rit très amusé et dit: "Lorsque nous plantons une graine, nous l’arrosons, lorsqu’elle devient une jeune pousse nous l’arrosons, lorsque c’est une plante robuste, nous l’arrosons, puis nous continuons à l’arroser toute sa vie. Cette même eau assure la croissance de la plante étape après étape."

Source : "Transmission, SMES", chap. "Ce qu’est la Transmission", page 106 (P. Rajagopalachari - "Mon Maître", chap. "Le rôle du Guru", page 149)


L'abandon


Dieu ne s’est créé pour aucune race, aucun pays ni aucune catégorie de personnes en particulier. Il a créé toutes choses et s’Il a tout créé, tout Lui appartient, que cela nous plaise ou non. Et en nous, c’est la spiritualité. Nous cherchons seulement à cesser de nous appartenir et à devenir Sien. C’est ce que signifie l’Abandon. L’abandon s’exprime ainsi : " Seigneur, je ne m’appartiens plus comme je le croyais, désormais je suis vôtre, faites de moi ce qu’il vous plaira. " Cela devient possible lorsqu’il y a de l’amour et non lorsqu’il y a de la peur. Quand la peur est présente, nous ne pouvons pas nous abandonner.

Extrait du livre Yatra - Vol. 1, ch. 5 "Yoga et Sahaj Marg", p. 34 (idem Principles of Sahah Marg – Vol. 1) – de Chariji


Pas de concentration

Ainsi lorsque nous apprenons comment méditer correctement en fixant notre mental sur un objet de façon continue, nous devenons capables de concentration. Donc, la concentration est un résultat de la méditation. Il y a une regrettable méprise, même dans notre littérature yoguique, selon laquelle nous devons nous concentrer sur Dieu. Dieu n’est pas un objet. Comment pouvons-nous nous concentrer sur Dieu? Il n’a pas de forme physique. Il n’a pas de qualités. De ce fait, la plupart des gens échouent.

Source : P. Rajagopalachari, "Principles of Sahaj Marg" Vol. 12, chap. "Méditation et Education", page 202

La Mission

La Mission est l'organisation spirituelle qu'Il a créée de Ses mains aimantes pour nous donner un refuge et nous venir en aide. Ses Enseignements Divins et le système de sadhana (pratique spirituelle) efficace et pratique, le système du Sahaj Marg (Voie Naturelle, voie simple), perfectionné par notre Divin Maître, est là pour notre bénéfice spirituel, afin de nous permettre d'atteindre le but spirituel de la perfection humaine et de la Divinisation au plus haut niveau qui ait jamais été accessible à l'humanité. C'est Sa grâce sublime et son amour divin qui ont mis à notre disposition cette méthode si simple qui peut nous mener à ce but, en toute sécurité et rapidement. Il est de notre devoir impérieux de la pratiquer assidûment, avec une dévotion intense, d'un coeur plein d'amour pour "Lui qui aime tout", avec une confiance inébranlable, pour permettre à notre Maître bien-aimé de nous élever jusqu'à Lui !

Extrait du livre Principles of Sahah Marg – Vol. 3, "La tâche à accomplir", p. 297 – de Chariji
vineri, 19 iunie 2015

Reflecții zilnice

Idolatry

I am giving you one more kind of idolatry, pointed out by my Master [Lalaji Maharaj]. He said that if a man is a slave of his habits he is also an idolater. I go on so far to say that what we suppose even if it does not exist is also idolatry. If a man loves his family, children and so on, he is also an idolater. Any attachment towards material things is idolatry.

Taken from the book "Letters of the Master, Vol. 2", Chapter "1969", pg. 399, by Babuji Maharaj

Signes

Trois signes indiquent qu’on approche du but. Ce sont: l’action divine, la sagesse divine et les pensées divines. Essayez de les développer en vous. Pour cela, nous avons une méthode simple fondée sur le processus de transmission yoguique, qui aide énormément l’abhyasi sur le chemin. On ne peut en connaître l’efficacité que si on la pratique durant quelque temps. Nous utilisons la méthode simple parce que nous devons acquérir une chose simple. Il est certain que si cette idée est profondément enracinée dans le cœur, elle portera bientôt ses fruits.

Source : "Transmission, SMES", chap. "Ce qu’est la Transmission", page 43 (Ram Chandra - "Oeuvres complètes" tome 2, chap. "Conseils à un chercheur", page 275)

Longing

The impulse which brings an abhyasi to the point leading to fulfillment comes from God. Not only this, but when God's will tends towards fulfillment, He brings the Master to the very doors of the aspirant and then everything settles by itself. Evidently, thus, the only essential requisite for the divine pursuit is intense longing.

Taken from the book "Letters of the Master, Vol. 1", Chapter "1959", pg. 423, by Babuji Maharaj

Satsangh

Beaucoup de gens demandent: " Que veut dire Satsangh? " Satsangh ne signifie pas s'asseoir ensemble, car une personne seule peut être en Satsangh. En sanscrit, SAT veut dire la Vérité, et Il est la vérité, Dieu est la vérité. C'est ce que voulait dire le Christ quand il disait: " Je suis la Voie, la Lumière et la Vérité ". Et SANGHA veut dire " être ensemble avec ". Donc, à chaque fois que nous méditons, même seul, c'est Satsangh. Et quand cinq cents ou dix mille personnes sont assises, ce ne peut être Satsangh que si chacune d'entre elles est en contact avec la Vérité, la réalité de l'Ultime.

Source : P. Rajagopalachari, "Le Role du Maître dans l’Evolution Humaine", chap. "Marseille - matin 13 juillet 1986", page 105

Going Home

There is a moment of panic, of despair: how will I get back home? Until that moment knocks in our heart, on our heart, within our heart, we are lost to spirituality and we are lost even to our material life, because in material life there is no fulfillment of any sort.

Taken from the book "HeartSpeak 2004, Vol. 1 (1st edn., 2005)", Chapter "The Possibility of Instant Realisation", pg. 192, by Revered Chariji


luni, 15 iunie 2015

Reflectii Zilnice

Perspective

 
Mon Maître avait l’habitude de me dire: " Nous devrions jouer comme si nous travaillions, et nous devrions travailler comme si nous jouions. " Il y a aussi cette formule d’un autre philosophe réputé qui dit: " Buvez les solides et mangez les liquides. " Autrement dit il devrait y avoir une opposition, ou une inclination à regarder les choses à partir d’une perspective opposée. Si vous êtes trop sérieux avec les choses sérieuses, les arbres risquent de vous cacher la forêt, comme dit le proverbe anglais. Ainsi, en faisant correctement ce que vous êtes censé faire correctement, vous prenez déjà soin de l’avenir. Et pour faire correctement ce que vous êtes censé faire correctement, vous devez être en mesure de contrôler votre mental, de réguler votre mental, d’en faire un instrument capable de révélation. Et cela, nous y parvenons par la méditation.

Source : P. Rajagopalachari, "Principles of Sahaj Marg" Vol. 12, chap. "Méditation et Education", page 211


Sahaj Marg

Sahaj Marg is all about how to use the grace which comes to us in the form of divine teachings, divine practice, and somebody who can lead us through those two angas [parts], teaching and practice, to evolve into that which we have to become. 

Taken from the book "HeartSpeak 2004, Vol. 1 (1st edn., 2005)", Chapter "The Value of Self-Effort", pg. 101, by Revered Chariji 

Suferinta 

"A suferi este una. Rememorarea suferintei este cu totul altceva. Aceasta din urma ne face sclavi si ne produce suferinta prin substitutie si de aceea nu este naturala. "

Sursa: P. Rajagopalachari, capitolul "A trai natural", Panza de paianjen, vol. II, p. 23.

incredere in sine, stima de sine

joi, 11 iunie 2015

Reflectii Zilnice

Real Joy

"Spirituality is joy, happiness and bliss, because the soul is able to expand and get on the way to the source where it comes from."

Taken from the book "The Spider's Web, Vol. 3", Chapter "Youth", pg. 8, by Revered Chariji